Skip to content

Акт розслідування нещасного випадку в школі

Скачать акт розслідування нещасного випадку в школі doc

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування оформляються акти форми Н-Н.

Склад, обов'язки комісії з розслідування нещасних випадків. АКТ розслідування нещасного випадку, що стався 22 жовтня року, біля 15 годин з машиністом головної насосної станції “Космос” Бериславського міжрайонного управління розслідування господарства.

Нещасного результатами розслідування нещасного випадку складається акт акт НТ. Приклад оформлення акту НТ. У разі нещасного випадку з учнем школи потерпілий або свідок нещасного випадку негайно випадку безпосереднього керівника навчального школі, який зобов’язаний.

Наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив лікувально-профілактичний заклад. У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.  У стислій характеристиці об'єкта та місця, де стався нещасний випадок, наводяться відомості про проектний, затверджений і фактичний режим роботи об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку.

Описується стан об'єкта (ділянки), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед нещасним випадком, а також надається висновок про їх відповідність вимогам нормативно-технічних документів.

Склад, обов'язки комісії з розслідування нещасних випадків. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків,, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час: перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу (термін "робочий час" - це час, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок встановлюється правилами внутріш.

Хто і як створює Акт про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу. + Скачати форму Н-Н і зразок оформлення Акта. ВИКАЧАТИ. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт форми НТ.

Приклад оформлення акту НТ. ВИКАЧАТИ. Необхідна кількість примірників акту НТ визначається в кожному окремому випадку. В нашому випадку  4 — зберігається в школі (разом з копією пояснювальної записки потерпілого щодо обставин травмування). Акт форми НТ реєструється в Журналі реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (встановленого зразка, на підставі Порядку розслідування та обліку) та зберігається 45 років.

Бажаю Вам відсутності будь-якого травмування на підприємстві!. АКТ розслідування нещасного випадку - зразок. АКТ розслідування нещасного випадку, що стався 22 жовтня року, біля 15 годин з машиністом головної насосної станції “Космос” Бериславського міжрайонного управління водного господарства.

Фелюком Сергієм Васильовичем. Комісія у складі: Шулєпова В’ячеслава Ігоровича – головного державного інспектора. Херсонської ДІОП в АПК, Машинобудуванні та невиробничій. Сфері, голови комісії. Членів комісії: Радченко Анатолія Івановича страхового експерта виконавчої.

Дирекції Фонду соціального. Страхування від нещасних випадків. На виробництві та професійних. 7. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта форми H-2, розроблення і виконання заходів по усуненню причин нещасного випадку несе керівник навчально-виховного закладу. 8. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що трапились під час навчально-виховного процесу, також виконання заходів по усуненню причин, що викликали нещасний випадок, здійснюють вищі органи управління освітою.

За результатами розслідування оформляються акти форми Н-Н. Відповідно до пункту «Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України» від 31 серпня року №, розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком.  У разі нещасного випадку з учнем школи потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний.

Порядок розслідування нещасних випадків з учнями. Акт форма Н Н. Звіт про травматизм в навчальному закладі.  За підсумком проведеної перевірки Комісія видає акт розслідування нещасного випадку в школі (акт форма Н-Н), до якого долучаються: пояснення постраждалого та очевидців; медичне заключення про важкість ушкодження постраждалого.

doc, doc, fb2, doc